Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä ja rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö:
Luminous by Ninna Tmi 3311660-8
Ninna Rönkkö

Noudatan henkilötietoja käsitellessä lakia, hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa sekä varovaisuutta. Toimin niin, ettei asiakkaiden yksityiselämän suojaa tai muita perusoikeuksia loukata.


Kerään asiakkailta vain palvelujen käyttötarkoituksen kannalta asianmukaisia ja olennaisia tietoja. Palvelun käyttötarkoitus määrittää sen, minkälaista tietoa asiakkaista kerään missäkin tilanteessa. Voin kerätä esimerkiksi:

  • nimen tunnistamista ja yksilöintiä varten yhteystiedot (puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen)
  • yhteydenottoa varten asiakassuhteeseen ja sen hoitamiseen liittyviä tietoja


Kerään, säilytän ja käsittelen asiakkaiden henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Keräämieni tietojen perusteella voin esimerkiksi selvittää, mitä lähdetään hoitamaan tai valmentamaan ja miten nämä palvelut etenee. Hoito- ja valmennusasiakkaideni tiedot hävitän hoito- ja valmennussuhteen loputtua.

Käytän yhteystietoja muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

  • tuotteiden ja palveluiden sekä tiedon tarjoamiseen sähköpostitse, mikäli asiakas on antanut suostumuksensa
  • asiakaspalveluun
  • arvontoihin, kilpailuihin tai vastaavanlaisiin kampanjoihin osallistumisen mahdollistamiseen ja näiden hallinnointiin
    Henkilötietoihin on pääsy vain yhteyshenkilöllä.

Henkilötiedot suojataan niin, että tietoihin pääsy, luovuttaminen, hävittäminen tai muu käsittely on asianmukaista.
Henkilötietojen suojauksen varmistan muun muassa erilaisin salaustekniikoin sekä varmistamalla laitetilojen turvallisuus ja asianmukainen kulunvalvonta.


Palvelun käyttöehdot

Palveluiden sisältö on esitelty jokaisen palvelun sivulla, samoin palvelun hinta. Sitova tilaus syntyy, kun asiakas lähettää tilauksen palveluntarjoajan verkkokaupan kautta. Palveluiden hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin.

Etämyyntiä koskevan lain mukaan kuluttajalla on oikeus perua tilaus 14 vuorokauden kuluessa tilauksen vahvistamisesta, tietyin ehdoin. Kuluttajalla ei ole kaupan peruuttamisoikeutta, mikäli palvelu on aloitettu kasvotusten, puhelimitse, Zoomilla, sähköpostilla tai muulla tavalla kuluttajan suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä. Tilauksen jälkeen tilaajan sähköpostiin saama kuitti toimii tilausvahvistuksena.

Palveluni ei ole tarkoitettu fyysisten tai psyykkisten sairauksien hoitamiseen vaan hyvinvoinnin tukemiseen. Palveluni eivät ole terapiaa tai sairauksien hoitoa eikä se korvaa niitä.