Energiahoito

Energiahoitaminen on rentouttava ja lempeä tapa hoitaa energiakehossamme olevia tunnetraumoja energeettisestä kentästä kanavoiden niin, että pääsemme kohtaamaan ja vapauttamaan nämä tunnetraumat energiana kehoistamme. 

Energiahoito mm. :

  • tasapainottaa energioita ja chakra -järjestelmää
  • tasapainottaa auran eri kerroksia
  • mahdollistaa irti päästämisen haitallisista uskomuksista
  • auttaa kiputilojen lieventäjänä
  • auttaa akuuteissa oireissa, kuten lieventää pahoinvointia ja flunssanoireita
  • auttaa ahdistavissa elämäntilanteissa
  • eheyttää traumaattisten kokemusten juurisyitä
  • rentouttaa ja lievittää stressiä

Kun energioita on vapautettu juurisyy tasolta ja työstetty värähtelemään korkeammilla taajuuksilla, näyttäytyy tämä yleensä fyysisessä kehossamme ja elämässämme vähitellen oireiden tai sairauksien helpottumisena sekä myönteisten tunteiden ja elämäntilanteiden lisääntymisenä. Alamme näin loistamaan sitä valoa jota todella sisältä olemme. Energiahoito on lempeä ja turvallinen hoitomuoto, joka sopii kaikille, myös eläimille.

Miten energiahoitaminen tapahtuu?

Energiahoitoa voidaan lähettää ajasta ja paikasta riippumatta kaukohoitona niin että toimin kanavana hoitavalle energialle, mikä hoitaa asiakasta aina hänen korkeimman parhaansa mukaisesti. Hoitoon voi antaa oman intention, mutta tämän lisäksi energia hoitaa aina sitä mikä on hoidettavan korkein paras. 

Hoitoon valmistaudutaan varaamalla kanssani hoitoaika ja hoidettava itselleen hoidon vastaanottamiseksi rauhallisen istuma- tai makuupaikan. Hoidon aikana voi kokea energian liikkeet värähtelynä, väreinä, mielikuvina tai emootioina. Voi myös olla, että hoidon aikana kokee ainoastaan rentoutusta, mutta tämäkin on oikein hyvä, sillä hoito tulee kyllä perille energiatasolla.

Kaukohoidossa lähetän hoidettavalle ääniviestin hoidon kanavoinnista hoidon jälkeen ja nostan hoidolle myös opaskortin, jolla on erityinen sanoma. 

Mitä tapahtuu energiahoidon jälkeen?

Hoidon vaikutukset näyttäytyvät yleensä hoidettavan elämässä hoitoa seuraavina päivinä ja viikkoina tunteiden, elämäntilanteiden tai olotilan hienojakoisina positiivisina muutoksina. On myös hyvä muistaa energiahoidon vaiheista, että ensin saattaa jokin asia lievästi voimistua, ennen kuin se lähtee paranemisen tielle. Tämä on välttämätöntä, sillä hoito tapahtuu juurisyistä käsin. Energiahoitamisessa parhaan hyödyn saa, kun käy energiahoidoissa säännöllisesti.

Värähtelemämme energia toimii vetovoimana sille energialle, jota vedämme puoleemme erilaisina elämäntapahtumina

Varaa aika energiahoitoon

Kaukoenergiahoito 60 min

Varaa aika

60€

Kaukoenergiahoito 30 min

Varaa aika

44€

Kaukoenergiahoito 3 x 30 min -sarja

Varaa aika

111€

Energiahoito + äänimaljarentoutus lähihoitona Riihimäen alueella 60 min 

Ota yhteyttä ja sovitaan sinulle hoitoaika 

70€

Miten lisäämme ymmärrystä energiahoidosta?

Kaikkialla on energiaa ja elämme jatkuvasti kaikkeutta yhdistävässä tietoisuuskentässä. Myös tieteen aloista kvanttifysiikka pyrkii selittämään tätä energeettistä todellisuutta. Olemme siis osa energeettistä kenttää, joka yhdistää meidät toisiimme kaikkialla. Kaikki mikä tuntuu ja näyttää materialta, on myös energiaa. Kaikki materia, mutta myös sairaudet, tunteet, ajatukset ja sanat ovat energiaa, joten riippuen siitä millaista energiaa värähdämme energiakehossamme, antaa meillä ymmärryksen vastoinkäymisistämme sairauksien ja elämäntapahtumien muodossa.

Värähtelemämme energia toimii niin sanotusti vetovoimana sille energialle, jota näemme ympärillämme ja vedämme puoleemme erilaisina tapahtumina. Energia värähtelee eri taajuuksilla ja kun kyse on kehoistamme, voi taajuudet olla hyvin matalia tunteita kuten suru, pelko, viha, syyllisyys tai häpeä ja näiden eri ääripolariteetit.

Näin matalissa värähtelyissä myös sairaudet ja epäonniselta tuntuvat toistuvat elämäntilanteet kuten niukkuus, huonot ihmissuhteet, riippuvuudet, hylätyksi tuleminen ja yksinäisyys viihtyvät sekä ilmentyvät. Kannamme energiakehoissamme myös tunneperimää lapsuudestamme, sukulinjastamme sekä alitajuisista tunnelukoista ja traumoista.

Tunnetrauma työskentely on tässä ajassa erityisen tärkeää, jotta voimme vapautua näistä syvällä alitajunnassamme ja energiakehoissamme olevista traumoista ja haitallisista uskomuksista. Niin kauan kuin kannamme näitä mukanamme, välitämme niitä eteenpäin tuleville sukupolville myös kannettavaksi ja käsiteltäväksi. Tässä hetkessä voimme vapauttaa ja parantaa nämä traumat itsestämme sekä samalla menneiden sekä tulevien sukupolvien osalta. Myös menneet ja tulevat inkarnaatiomme vapautuvat näistä.