Kvanttihypnoosi

Kvanttihypnoosi on energiahoitomuoto ja itseparantumisen keino, jonka avulla ihminen pääsee sisäiselle matkalle mielensä maisemiin ja kokemaan itsensä sekä maailmansa sielunsa silmin. Kouluttajani Marjut Saariniemen sanoin: "Meillä jokaisella on valtava tietopankki itsessämme, asia johon intuitiokin perustuu, ja tätä tietoa kvanttihypnoosi-istunnossa käytetään hyväksi." Toisin sanottuna, hoito etenee asiakkaan sisäisen viisauden johdattamana. 

Kvanttihypnoosihoidon avulla voidaan mm. :

  • vahvistaa ymmärrystä itsestämme ja saada vahvistusta omaan elämäntehtävään
  • lisätä ymmärrystä ja luottamusta omaan elämään, mikäli kokee olevansa eksyksissä tai kokee merkityksettömyyttä
  • ymmärtää ja eheyttää lapsuusajan tai ylisukupolvisten ja entisten elämien traumaattisia elämänkokemuksia
  • ymmärtää haastavien elämäntilanteiden juurisyyt
  • lieventää pelkoja, tuoden ymmärrystä niiden juurisyihin
  • purkaa haitallisia uskomusrakenteita
  • pureutua erilaisten sairauksien tai kipujen juurisyihin
  • lisätä ymmärrystä perhesuhteista ja muista ihmissuhteista
  • tuoda apua uupumuksesta selviämiseen ja sen ehkäisyyn

Miten kvanttihypnoosi eroaa tavallisesta hypnoosista?

Kvanttihypnoosi poikkeaa perinteisestä hypnoosista, jossa hypnotisti/hypnoterapeutti antaa asiakkaalle suggestioita hypnoosin aikana. Näillä suggestioilla pyritään vaikuttamaan asiakkaan alitajuntaan, jotta saavutettaisiin toivottu tulos kuten tupakasta tai kivusta eroon pääseminen. Kvanttihypnoosi taas on energiahoitoa, jossa asiakas autetaan transsin avulla kääntymään sisäänpäin ja löytämään usein tiedostamattomat voimavaransa.

Kvanttihypnoosihoitajana  annan vain universaaleja suggestioita rentoutuksen alussa ja kun keho rentoutuu, mieli valpastuu vastaanottamaan tietoa käyttäen sisäisiä/henkisiä aisteja: kuvat, äänet, emootiot, kehotuntemukset, selvätieto. Hoitajana olen tilan ylläpitäjä ja autan asiakastani luottamaan korkeimman tietoisuuden/Rakkauden ohjaukseen ts. olemaan läsnä itselleen ja itsessään. 

Miten kvanttihypnoosi koetaan? 

Yleensä asiakkaat kokevat eri aikakausien (menneitä, nykyajan ja tulevaisuuden) elämiä/tarinoita, joilla on yhteys tämän elämän ongelmiin ja/tai jatkuvasti omassa elämässään toistuvaan teemaan (kuten onnettomat suhteet, rahahuolet, terveydelliset seikat). 

Nämä kvanttihypnoosissa koetut elämät/tarinat ovat jokaisen asiakkaan oman ns. intuitiivisen mielen räätälöimiä ja alitajunnasta esiin nousevia tarinoita, joita voi ajatella mahdollisina menneinä/tulevina tapahtumina tai "vain" tarinoina, henkilökohtaisina elokuvina.

Ominaista niille on kuitenkin se, että ne nousevat asiakkaan tietoisuuteen hänen sisäisestä viisaudesta käsin, jolloin niillä on tärkeä viesti. Ne ovat myös vihjeitä siitä, mitä asiaa hoidossa ns. työstetään. Nykyään on yhä enemmän tyypillistä myös se, että päädytään tyhjään tilaan ilman tarinaa tai tarvetta sellaisesta, jolloin kokemus voi olla enemmän kehollinen. Yhtä kaikki, aina tapahtuu irti päästämistä ja eheytymistä, jonka parhaiten huomaa istunnon jälkeisinä päivinä tai viikkoina elämän ja olotilan muutoksina. Parhaat hoitotulokset syntyvät kun käy kvanttihypnoosihoidoissa tai muissa energeettisissä hoidoissa säännöllisesti.

Toteutan kvanttihypnoosi-istuntoja zoomin välityksellä, jolloin voit osallistua istuntoon valitsemassasi rauhallisessa paikassa missä päin Suomea tahansa.) Istunto tapahtuu dialogina rakkaudellisessa ja luottavaisessa ympäristössä, minun ollessa tukesi ja oppaasi sisäisellä matkallasi.

Kvanttihypnoosi on itseparantumista, eheytymistä ja vapautumista rajoittavista uskomuksista sekä tunnetraumoista

Miten valmistaudut kvanttihypnoosi-istuntoon?

Mieti ennen istuntoa:

- miksi haluat istunnon (haluathan istunnon itse - sinun oma motivaatiosi on avainasemassa onnistuneelle istunnolle)?

- mihin elämän asioihin haluat selvyyttä / muutosta / parannusta?

Halutessasi voit tehdä kysymys- ja toivelistan edellä mainittuihin asioihin liittyen ja ottaa listan mukaasi tapaamiseen (max. 3 asiaa tärkeysjärjestyksessä). Oman elämän ja asioiden miettiminen ja jäsentäminen laittaa prosessin alulle ja helpottaa näin jo varsinaista istuntoa. Luota kuitenkin, että saat istunnosta juuri sen, mitä eniten tarvitset. Tiedosta myös, että se ei ole välttämättä ollenkaan sitä, mitä mieleltäsi haluat.

Hoitoon varataan aikaa kolme-neljä tuntia.

Kvanttihypnoosi-istunto tapahtuu luotettavassa, rakkaudellisessa tapaamisessa Zoom - yhteyden välityksellä. 

Varauksen yhteydessä laitan viestillä ohjeet ja linkin Zoom- tapaamiseen. Nauhoitan istunnon asiakasta varten, ja kun äänite on asiakkaan arkistossa varmassa tallessa poistan sen itseltäni kokonaan ellemme toisin sovi. Näin ollen äänite jää vain asiakkaalle. 

Esteenä kvanttihypnoosi hoidolle on vakavat mielenterveyden sairaudet

Kvanttihypnoosihoito 3h zoom-yhteydellä

Varaa aika

145€

Kvanttihypnoosihoito 3h kotivastaanotolla Riihimäen alueella

Kysy lisää

145€

Kvanttihypnoosihoito ryhmälle 

Kysy lisää

Alk. 20€/60min/Hlö