Kvanttihypnoosi

Kvanttihypnoosi on energiahoito muoto ja itseparantumisen keino. Kouluttajani Marjut Saariniemen sanoin: Meillä jokaisella on valtava tietopankki itsessämme, asia johon intuitiokin perustuu, ja tätä tietoa kvanttihypnoosi-istunnossa käytetään hyväksi. Ts. istunto etenee asiakkaan sisäisen viisauden johdattamana. Kun keho rentoutuu, mieli valpastuu vastaanottamaan tietoa käyttäen sisäisiä/henkisiä aisteja: kuvat, äänet, emootiot, kehotuntemukset, selvätieto. Hoitajana olen tilan ylläpitäjä ja autan asiakastani luottamaan korkeimman tietoisuuden/Rakkauden ohjaukseen ts. olemaan läsnä itselleen ja itsessään. Intentio istunnoille on, että niitä ohjaa Rakkaus ja että niissä tapahtuu hoidettavan korkein paras.

Yleensä asiakkaat kokevat eri aikakausien (menneitä, nykyajan ja tulevaisuuden) elämiä/tarinoita, joilla on yhteys tämän elämän ongelmiin ja/tai jatkuvasti omassa elämässään toistuvaan teemaan (kuten onnettomat suhteet, rahahuolet, terveydelliset seikat). Nämä kvanttihypnoosissa koetut elämät/tarinat ovat jokaisen asiakkaan oman ns. intuitiivisen mielen räätälöimiä ja alitajunnasta esiin nousevia tarinoita, joita voi ajatella mahdollisina menneinä/tulevina tapahtumina tai "vain" tarinoina, henkilökohtaisina elokuvina. Ominaista niille on kuitenkin se, että ne nousevat asiakkaan tietoisuuteen hänen sisäisestä viisaudesta käsin, jolloin niillä on tärkeä viesti. Ne ovat myös vihjeitä siitä, mitä asiaa hoidossa ns. työstetään. Nykyään on yhä enemmän tyypillistä myös se, että päädytään tyhjään tilaan ilman tarinaa tai tarvetta sellaisesta, jolloin kokemus voi olla enemmän kehollinen. Yhtä kaikki, aina tapahtuu irti päästämistä ja eheytymistä, jonka parhaiten huomaa istunnon jälkeisinä päivinä tai viikkoina elämän ja olotilan muutoksina. Lue lisää kvanttihypnoosista.

Toteutan kvanttihypnoosi-istuntoja  zoomin välityksellä. Istunto tapahtuu dialogina rakkaudellisessa ja luottavaisessa ympäristössä, minun ollessa tukesi ja oppaasi sisäisellä matkallasi.

Miten valmistaudut kvanttihypnoosi-istuntoon?

Mieti ennen istuntoa:

- miksi haluat istunnon (haluathan istunnon itse - sinun oma motivaatiosi on avainasemassa onnistuneelle istunnolle)?

- mihin elämän asioihin haluat selvyyttä / muutosta / parannusta?

Halutessasi voit tehdä kysymys- ja toivelistan edellä mainittuihin asioihin liittyen ja ottaa listan mukaasi tapaamiseen (max. 3 asiaa tärkeysjärjestyksessä). Oman elämän ja asioiden miettiminen ja jäsentäminen laittaa prosessin alulle ja helpottaa näin jo varsinaista istuntoa. Luota kuitenkin, että saat istunnosta juuri sen, mitä eniten tarvitset. Tiedosta myös, että se ei ole välttämättä ollenkaan sitä, mitä mieleltäsi haluat.

Hoitoon varataan aikaa kolme tuntia.

Tallennan istunnon, jolloin asiakas voi palata äänitteen kautta kokemaansa istuntoon myöhemmin. Poistan tallenteen itseltäni, kun asiakas on saanut tallennettua äänitteen itselleen. Kvanttihypnoosi istunto tapahtuu luotettavassa, rakkaudellisessa tapaamisessa Zoom - yhteyden välityksellä. Varauksen yhteydessä laitan viestillä ohjeet ja linkin Zoom- tapaamiseen.

Esteenä kvanttihypnoosi hoidolle on vakavat mielenterveyden sairaudet.


✨ 3 h kvanttihypnoosi-istunto 145 € ✨


Intuitiivinen energiahoito

Energiahoitaminen on rentouttava ja lempeä tapa hoitaa energiakehossamme olevia tunnetraumoja valosta ja rakkaudesta kanavoiden niin, että pääsemme kohtaamaan ja vapauttamaan nämä tunnetraumat energiana kehoistamme. Hoito mm. tasapainottaa energioita ja chakra -järjestelmää sekä mahdollistaa irti päästämisen haitallisista uskomuksista. Hoito voi toimia myös erilaisten kiputilojen lieventäjänä. Kun energioita on vapautettu juurisyy tasolta ja työstetty värähtelemään korkeammilla taajuuksilla, näyttäytyy tämä yleensä fyysisessä kehossamme ja elämässämme vähitellen oireiden tai sairauksien helpottumisena sekä myönteisten tunteiden ja elämäntilanteiden lisääntymisenä. Alamme näin loistamaan sitä valoa jota todella sisältä olemme. Energiahoito on lempeä ja turvallinen hoitomuoto, joka sopii kaikille. Lue lisää energiahoitamisesta.

Miten energiahoitaminen tapahtuu?

Energiahoitoa voidaan lähettää ajasta ja paikasta riippumatta kaukohoitona niin että toimin kanavana hoitavalle energialle, mikä hoitaa asiakasta aina hänen korkeimman parhaansa mukaisesti. Hoitoon voi antaa oman intention, mutta tästäkin huolimatta energia hoitaa aina sitä mikä on hoidettavan korkein paras. Hoitoon valmistaudutaan varaamalla kanssani hoitoaika ja hoidettava itselleen hoidon vastaanottamiseksi rauhallinen istuma- tai makuupaikka. Hoidon aikana voi kokea energian liikkeet värähtelynä, väreinä, mielikuvina tai emootioina. Voi myös olla, että hoidon aikana kokee ainoastaan rentoutusta, mutta tämäkin on oikein hyvä, sillä hoito tulee kyllä perille energiatasolla.

Lähetän hoidettavalle ääniviestin hoidon kanavoinnista hoidon jälkeen ja nostan hoidolle myös opaskortin, jolla on erityinen sanoma. Hoidon vaikutukset näyttäytyvät yleensä hoidettavan elämässä hoitoa seuraavina päivinä ja viikkoina tunteiden, elämäntilanteiden tai olotilan hienojakoisina positiivisina muutoksina. On myös hyvä muistaa energiahoidon vaiheista, että ensin saattaa jokin asia lievästi voimistua, ennen kuin se lähtee paranemisen tielle. Tämä on välttämätöntä, sillä hoito tapahtuu juurisyistä käsin.


✨60 minuutin kaukoenergiahoito +ääniviesti hoidon kanavoinnista 60€ ✨


Varaa aika tästä


Mentorointi

Varaa kanssani tapaaminen, mikäli tarvitset henkistä tukea ja uudenlaisia näkökulmia, esimerkiksi energiahoidon jälkeen, erilaisten elämäntilanteiden tueksi, tunnelukkojen käsittelyssä, valitsemasi aiheen käsittelyssä tai henkisen kasvun tueksi. Henkisenä valmentajana ja mentorina olen luotettava sekä helposti lähestyttävä tuki erilaisissa elämäntilanteissa. 

Toisinaan löydämme itsemme toistuvasti T-risteyksistä tai esteiden edestä, emmekä tiedä millaisia keinoja voimme käyttää hyödyksemme päästäksemme eteenpäin, valoisampaan suuntaan. Tällaisissa tilanteissa on tärkeää, että on joku kenen puoleen kääntyä ja saada vahvistusta oman sisäisen äänen kuunteluun ja saada konkreettisia työkaluja oman sisäisen kasvun ja edistymisen tueksi. Tärkeintä onnistuneelle mentoroinnille on sinä ja sinun tarinasi. Voit laskea kaikki haarniskat sekä naamiot ja olla vain oma ihana itsesi. Olen läsnä sinulle lämmöllä, ymmärryksellä ja rakkaudella.  

Valmentavassa tapaamisessa hyödynnän myös mm. NLP-tekniikoita, sekä rentoutusharjoituksia. Myös rakkaudelliset opaskortit ovat mukana opastamassa matkaasi tapaamisen aikana. 

Tapaaminen käydään Zoom-yhteyden välityksellä, jotta minä näen sinut ja sinä minut. Saat linkin tapaamiseemme varauksen yhteydessä. 

45 min mentorointikeskustelu 45 €


 Varaa aika tästä


Hinnat sisältävät 24% Alv. Etä- ja kaukohoidoissa maksu suoritetaan varauksen yhteydessä ennen hoidon tai tapaamisen ajankohtaa.

Tulossa 2023:

Mm.

Kvanttihypnoosi ryhmähoidot (kevät 2023)

Äänimaljahoidot (kevät 2023)

Energiahoitoäänitteitä